Onze missie

De missie van USC is in 2011 als volgt vastgesteld:

USC richt zich op het optimaliseren van het sportklimaat, de sportbeoefening en de sportfaciliteiten in het kader van het Hoger Onderwijs in Amsterdam.

USC voert deze missie zodanig uit dat sport bijdraagt aan, c.q. een toegevoegde waarde heeft voor, het primaire proces binnen de instellingen van Hoger Onderwijs in Amsterdam.

Dat betekent dat:

 • sport bijdraagt aan het studiesucces en ontwikkeling van studenten,
 • sport een bijdrage levert aan de gezondheid, het welbevinden, de betrokkenheid en de  onderlinge verbondenheid van studenten, medewerkers en alumni,
 • sport een bijdrage levert aan het slaan van bruggen tussen het Hoger Onderwijs en de Amsterdamse samenleving,
 • USC als proeftuin fungeert voor wetenschappelijk onderzoek.

Om zijn missie te vervullen voert USC de volgende taken uit:

 • het aanbieden van een aantrekkelijk, breed en kwalitatief goed sportprogramma aan studenten, medewerkers en alumni,
 • het organiseren van sportevenementen voor studenten, medewerkers en alumni,
 • het bieden van onderwijsmogelijkheden voor studenten op sportgebied, variërend van onderzoeksopdrachten tot stages,
 • het samenwerken met alle onderdelen van de instellingen voor Hoger Onderwijs in Amsterdam die op een of andere wijze sportgerelateerd actief zijn,
 • het waar mogelijk verzorgen van sportprogramma’s binnen het curriculum,
 • het bevorderen van het “sport-inclusief denken” binnen het Hoger Onderwijs in Amsterdam,
 • het maken van promotie voor sport & bewegen, primair gericht op (aankomende) studenten, medewerkers, alumni en voorts het maken van promotie gericht op derden,
 • het inzetten van sport als middel om de instellingen voor Hoger Onderwijs in Amsterdam te promoten,
 • het in ruime zin bieden van faciliteiten aan (studerende) topsporters,
 • het namens de instellingen voor Hoger Onderwijs leveren van een bijdrage aan het CTO Amsterdam,
 • het stimuleren van verenigingsvorming onder sportende studenten om daarmee een bijdrage te leveren aan een bloeiend studentenleven in Amsterdam.